Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli (ang. Nelson Mandela International Day, ONZ)
22.07  Dzień aproksymacji Pi (wg europ. zapisu daty: 22/7=~3.14, ang. Pi Approximation Day)
Dzisiaj:
Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli (ang. Nelson Mandela International Day, ONZ)
Więcej:
22.07  Dzień aproksymacji Pi (wg europ. zapisu daty: 22/7=~3.14, ang. Pi Approximation Day)

Święta ruchome w lipcu
1.sobota - Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości (ang. International Day of Cooperatives, ONZ)
ostatni piątek - Dzień Administratora (różnych systemów komputerowych oraz telekomunikacyjnych, ang. System Administrator Appreciation Day, Sysadmin Day)