Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk (ang. European Day of Wildlife and Natural Habitats, UE, Konwencja Berneńska)
21.09  Światowy Dzień Dziecięcego Orderu Uśmiechu (pl)
21.09  Światowy Dzień Pokoju (ang. World Peace Day, ONZ)
21.09  Dzień Służby Celnej (pl)
21.09  Światowy Dzień Choroby Alzheimera (ang. World Alzheimer's Day)
22.09  Światowy Dzień Bez Samochodu (ang. World Carfree Day)
23.09  Święto Plonów (etniczne słowiańskie)
Dzisiaj:
Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk (ang. European Day of Wildlife and Natural Habitats, UE, Konwencja Berneńska)
Więcej:
21.09  Światowy Dzień Dziecięcego Orderu Uśmiechu (pl)
21.09  Światowy Dzień Pokoju (ang. World Peace Day, ONZ)
21.09  Dzień Służby Celnej (pl)
21.09  Światowy Dzień Choroby Alzheimera (ang. World Alzheimer's Day)
22.09  Światowy Dzień Bez Samochodu (ang. World Carfree Day)
23.09  Święto Plonów (etniczne słowiańskie)

Święta ruchome we wrześniu
Europejskie Dni Dziedzictwa (ang. European Heritage Days)
2.niedziela - Światowy Dzień Pierwszej Pomocy (ang. World First Aid Day)
2.niedziela - Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię (pl)
3.weekend - Sprzątanie Świata (ang. Clean Up the World)
3.sobota - Dzień Wolnego Oprogramowania (ang. Software Freedom Day, SFD)
3.niedziela - Dzień Środków Masowego Przekazu (pl, św. katol., Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24.01)
w tygodniu w którym obchodzone jest święto Stanisława Kostki (18.09), patrona dzieci i młodzieży - Tydzień Wychowania (św. katol.)
ostatnia sobota - Światowy Dzień Morza (ang. World Maritime Day, ONZ/IMO)
ostatnia sobota - Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego (ang. International Deaf and Sign Language Day, ONZ/WHO)
ostatnia niedziela - Światowy Dzień Serca (ang. World Heart Day, ONZ/WHO)