Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Programy komputerowe

Program komputerowy (ang. Computer Program) to zrozumiały dla komputera ciąg poleceń, który po wczytaniu do pamięci operacyjnej jest wykonywany przez procesor.

Określenie "program komputerowy" jest często używane zamiennie z określeniami "oprogramowanie" i "aplikacja".

Oprogramowanie (ang. software) to całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie.

Oprogramowanie jest synonimem terminów "program komputerowy" oraz "aplikacja", przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

Oprogramowanie odróżnia się od materialnej części komputera, czyli sprzętu komputerowego (ang. hardware).

Podział ten jest nieostry, gdyż współcześnie wiele elementów sprzętu komputerowego ma "wszyte" weń na stałe oprogramowanie, stanowiące jego integralną część, bez którego elementy te nie mogłyby funkcjonować. Np. większość drukarek komputerowych ma w swojej pamięci zestaw komend, przy pomocy których realizuje proces drukowania i których odpowiednik znajduje się w pamięci komputera stanowiąc programowy sterownik tego urządzenia. Wiele urządzeń – typu karty graficzne, płyty główne ma własne oprogramowanie nazywane BIOS-em. W stosunku do wbudowanego oprogramowania niektórych urządzeń używa się słowa firmware.

Oprogramowanie tworzą programiści w procesie programowania. Oprogramowanie jako przejaw twórczości jest chronione prawem autorskim, twórcy zezwalają na korzystanie z niego na warunkach określanych w licencji.

Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©)

Licencja oprogramowania

Nielegalne posługiwanie się programem komputerowym bez zgody autora lub producenta i bez uiszczenia odpowiedniej opłaty nazywane jest piractwem komputerowym i stanowi łamanie praw autorskich.

Programy komputerowe można zaklasyfikować według ich zastosowań. Wyróżnia się zatem systemy operacyjne, aplikacje użytkowe, gry wideo, kompilatory i inne.

System operacyjny OS (ang. Operating System)

MS-DOS, Dyskowy System Operacyjny (ang. Microsoft Disk Operating System)

System operacyjny stworzony przez firmę Microsoft.

Obsługa komputera polegała na wpisywaniu z klawiatury ściśle określonych poleceń.

Choć MS-DOS sam w sobie jest środowiskiem tekstowym, rolę graficznej nakładki działającej na nim spełniać miał DOS Shell oraz wczesne wersje systemu Microsoft Windows. Od rozwiązań Microsoftu bardziej popularny okazał się jednak Norton Commander - napisany poza firmą Microsoft DOS-owy menedżer plików, umożliwiający łatwiejsze wydawanie poleceń komputerowi, polegające często na naciśnięciu jednego klawisza.

Firma Microsoft oficjalnie zaprzestała rozwoju MS-DOS jako samodzielnego systemu. Ostatnia samodzielna wersja nosi numer 6.22.

Microsoft Windows (ang. Windows - okna)

System porozumiewa się z użytkownikiem za pomocą okien, w których pojawiają się uruchamiane programy i informacje, zawartość dysku twardego czy innego nośnika informacji.

Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.

UNIX (Unix Time-Sharing System)

System operacyjny rozwijany od 1969r. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś.

Unix miał duży wkład w rozwój systemów operacyjnych, wprowadzając wiele koncepcji będących w powszechnym użyciu do dziś. Do najbardziej znaczących należy idea hierarchicznego systemu plików oraz reprezentacji niemal wszystkich składników systemu jako plików (również urządzeń peryferyjnych).

OS X (dawniej Mac OS X)

Rodzina uniksowych systemów operacyjnych produkowanych i rozprowadzanych przez Apple Inc. dostępnych (oficjalnie) jedynie dla komputerów Macintosh, instalowany fabrycznie w nich od 2002r.

Linux

Rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych. Linux jest jednym z przykładów wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod źródłowy może być dowolnie wykorzystywany, modyfikowany i rozpowszechniany.

Maskotką i nieoficjalnym logo Linuksa jest objedzony, uśmiechnięty pingwin Tux.

Nazwa pochodzi najprawdopodobniej od słów Torvald"s Unix (Unix Torvaldsa, Linus Benedict Torvalds - fiński programista, twórca jądra Linux); często jest wyprowadzana również od angielskiej nazwy smokingu (tuxedo), ponieważ pingwin wygląda, jakby nosił smoking.

Podobno Linus Torvalds "miał fiksację na punkcie tłustego ptaka, nieumiejącego latać". Sam Torvalds natomiast stwierdził, że zaraził się rzadką chorobą zwaną pingwinią, gdy został ugryziony przez pingwina: "Pingwinia powoduje bezsenność i konieczność myślenia o pingwinach i o tym, jak się je kocha". Rzekoma choroba Torvaldsa jest żartem, choć rzeczywiście został on kiedyś uszczypnięty przez pingwina podczas wycieczki.

Tux stał się symbolem społeczności użytkowników Linuksa i zwolenników wolnego oprogramowania.

Tux jest bohaterem wielu linuksowych gier.

Oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie aplikacyjne

Gra komputerowa, gra wideo (ang. Video Game)

Instalacja programu (oprogramowania) lub krótko instalacja (ang. Installation)

(Źródło: Wikipedia)

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie