Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

MS Windows

Prezentację pierwszego graficznego środowiska pracy z rodziny Windows firmy Microsoft przeprowadzono w listopadzie 1984r. Wówczas była to graficzna nakładka na system operacyjny MS-DOS, powstała w odpowiedzi na rosnącą popularność graficznych interfejsów użytkownika (GUI), takich, jakie prezentowały na przykład komputery Macintosh. Nakładka, a później system operacyjny Windows po pewnym czasie zdominował światowy rynek komputerów osobistych.

GUI - Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface) - ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.

Widżet - podstawowy element graficznego interfejsu użytkownika (np. okno, pole edycji, suwak, przycisk). Termin ten jest szczególnie popularny wśród użytkowników systemów operacyjnych z rodziny UNIX, natomiast użytkownicy systemów MS Windows używają w tym kontekście terminu "kontrolka" lub "element kontrolny". W produktach firmy Microsoft (Visual Studio, .NET, Office itp.) używana jest nazwa "formant". W pewnych kontekstach synonimem widżetu jest okno.

WYBRANE LOGA MS WINDOWS
ELEMENTY ŚRODOWISKA WINDOWS

KURSOR (wskaźnik myszy)

Ukośna strzałka, poruszająca się po ekranie monitora zgodnie z ruchami myszy.

OKNO (ang. window)

Każdy otwierany program, plik lub folder jest wyświetlany na ekranie w polu lub ramce nazywanej oknem. Okna są zawsze wyświetlane na pulpicie - w głównym obszarze roboczym ekranu. Chociaż poszczególne okna różnią się zawartością, występują w nich pewne wspólne elementy.

Elementy typowego okna

W innych oknach mogą znajdować się dodatkowe przyciski, pola lub paski, jednak zawierają one zazwyczaj także przedstawione elementy podstawowe.

Korzystanie z menu

Okna dialogowe

Okno dialogowe to specjalny typ okna, w którym jest wyświetlane pytanie lub które umożliwia wybranie opcji wykonania zadania bądź dostarcza użytkownikowi informacji. Okna dialogowe często są wyświetlane wtedy, gdy kontynuowanie działania programu lub systemu Windows wymaga reakcji użytkownika.

W odróżnieniu od zwykłych okien większości okien dialogowych nie można maksymalizować, minimalizować ani zmieniać ich rozmiaru. Można je jednak przenosić.

Okna komunikatów

W oknach komuniaktów system Windows informuje użytkownika o wykonywanych działaniach, operacjach lub o popełnionych błędach, zadaje pytania co do dalszego postępowania. Polecenia wydaje się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w oknie.

Przełączanie między oknami

Jeśli otwarto więcej niż jeden program lub dokument, PULPIT może szybko zapełnić się oknami. Śledzenie okien, które pozostają otwarte, nie zawsze jest łatwe, ponieważ niektóre okna mogą częściowo lub całkowicie przykrywać inne okna.

Rozmieszczanie okien (Windows 7)

IKONA (ang. icon)

Skrót

PULPIT (ang. desktop)

Podstawowy obszar roboczy w systemach operacyjnych, których powłoka graficzna (interfejs GUI) oparta jest o tzw. okna. Najpopularniejsze systemy tego rodzaju to: Amiga Workbench, Microsoft Windows, Linux, Mac OS.

Obecnie PULPIT, prócz funkcji użytkowej, spełnia także funkcję ozdobną: można modyfikować wygląd ikon i tła, ustawiać tapety, dokonywać zmian w wielkości i wyglądzie liter, rozdzielczości ekranu itp. Aby dokonać zmian należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na PULPICIE i wybrać polecenie "Właściwości" (Windows XP) lub "Personalizuj" (Windows 7).

W Windows 7 jest kompozycja o nazwie "Polska", niewidoczna w oknie "Personalizacja". Aby móc jej używać, należy kliknąć na menu Start, w polu wyszukiwania wpisać: %windir%\Globalization\MCT\MCT-PL\Theme, wcisnąć klawisz ENTER, a potem dwukrotnie kliknąć na plik "PL". Otworzy się okno "Personalizacja" z nową kompozycją. Więcej kompozycji można pobrać z internetu, klikając na polecenie "Pobierz więcej kompozycji w trybie online" w oknie "Personalizacja".

W większości systemów z wyżej wymienioną powłoką graficzną zasady działania, elementy oraz wygląd PULPITU są do siebie bardzo podobne.

PASEK ZADAŃ to długi poziomy pasek znajdujący się zazwyczaj w dolnej części ekranu. Inaczej niż w przypadku PULPITU, który może zostać zasłonięty przez otwarte okna, PASEK ZADAŃ jest prawie zawsze widoczny. Składa się z trzech głównych części, którymi są:

Pasek zadań można dostosowywać do swoich potrzeb na wiele sposobów. Można na przykład przesunąć go do lewej, prawej lub górnej krawędzi ekranu. Pasek zadań można powiększać, włączyć jego automatyczne ukrywanie przez system Windows, gdy nie jest używany oraz dodawać do niego paski narzędzi.

Menu Start

Menu Start to główna "brama" do programów, folderów i ustawień na komputerze. Jest określana mianem menu, ponieważ zawiera listę opcji do wyboru, podobnie jak menu w restauracji. Zgodnie ze znaczeniem słowa "start" jest często miejscem, w którym można rozpoczynać operacje lub otwierać elementy. Służy najczęściej do wykonywania następujących czynności:

Menu Start uruchamia się klikając przycisk "Start" w lewym dolnym rogu ekranu lub naciskając klawisz "Windows" () na klawiaturze.

Menu Start składa się z trzech podstawowych obszarów:

Aby otworzyć dowolny wynik wyszukiwania, należy go kliknąć - pojedynczo lub podwójnie, w zależności od systemu.

Aby wyczyścić wyniki wyszukiwania należy kliknąć przycisk w kształcie krzyżyka, który pojawi się w prawej części pola wyszukiwania w miejscu lupy.

Oprócz wyszukiwania programów, plików i folderów oraz zasobów komunikacyjnych pole wyszukiwania umożliwia także przeszukiwanie ulubionych stron internetowych oraz historii odwiedzonych witryn sieci Web. Jeśli którakolwiek z tych stron sieci Web zawiera wyszukiwany termin, zostanie wyświetlona pod nagłówkiem PLIKI.

Jeśli określona grupa plików jest regularnie wyszukiwana, może okazać się przydatne zapisanie danego wyszukiwania (Windows 7). Po zapisaniu wyszukiwania nie trzeba już dopasowywać ustawień w celu jego kolejnego użycia. Wystarczy wówczas otworzyć zapisane kryterium wyszukiwania, aby wyświetlić najbardziej aktualne pliki zgodne z oryginalnym wyszukiwaniem. Aby zapisać wyszukiwanie:

Jednym z najczęstszych zastosowań menu Start jest otwieranie programów zainstalowanych na komputerze. Aby otworzyć program wyświetlany w lewym okienku menu Start, należy kliknąć jego nazwę. Program zostanie otwarty, a menu Start zostanie zamknięte.

Jeśli potrzebnego programu nie ma na liście, należy kliknąć opcję "Wszystkie programy" u dołu lewego okienka. W Windows XP otworzy się boczna pole z listą wszystkich programów zainstalowanych na komputerze. W Windows 7 w lewym okienku zostanie wyświetlona długa lista programów w kolejności alfabetycznej, a za nią lista folderów, w których również znajdują się odnośniki do programów, np. po kliknięciu folderu Akcesoria zostanie wyświetlona lista programów przechowywanych w tym folderze. Aby powrócić do widoku programów, który został wyświetlony przy pierwszym otwarciu menu Start, należy kliknąć przycisk "Wstecz" w dolnej części menu.

Przesunięcie wskaźnika myszy nad ikonę lub nazwę programu zazwyczaj zostanie wyświetlona etykieta, w której znajduje się opis programu. Ta procedura działa także w przypadku elementów znajdujących się w prawym okienku menu Start.

Odpowiednie zorganizowanie menu Start może ułatwić znajdowanie ulubionych programów i folderów. Elementy wyświetlane w menu Start można kontrolować:

Środkowa część paska zadań

Obszar powiadomień

POPULARNE APLIKACJE W MS Windows

(Źródła: Windows, Wikipedia, Komputer Świat)

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie