Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Co to jest Internet?

Internet (ang. International - globalna, międzynarodowa; network - sieć, również spotykany zapis: łac. inter - między, ang. net - sieć; dosłownie międzysieć) to ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP (ang. Internet Protocol). Sieć ta dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu, które oparte są na funkcjonowaniu telekomunikacji i związanej z nią infrastrukturze.

Początki Internetu wiążą się z powstaniem internetu ARPANET i sięgają końca lat 60. XX wieku, gdy amerykańska firma RAND Corporation prowadziła badania studyjne nad możliwościami dowodzenia i łączności w warunkach wojny nuklearnej. Na podstawie jej raportów podjęto prace projektowe nad skonstruowaniem sieci komputerowej mogącej funkcjonować pomimo zniszczenia jej części.

Przyłączenie komputera do Internetu możliwe jest z wykorzystaniem wielu technologii, które pozwalają urządzeniu komunikować się z pobliską bramką posiadającą stałe połączenie z innymi systemami w Internecie. Typowe rozwiązania wykorzystują linie telefoniczne (modemy, cyfrowe linie ISDN, modemy ADSL), inne technologie przewodowe (transmisja przez sieci energetyczne, telewizję kablową) oraz bezprzewodowe (GPRS, łącza satelitarne, Wi-Fi).

Aby pracować w Internecie, komputer musi być w stanie komunikować się z innymi systemami przez protokoły z rodziny TCP/IP, a także posiadać oprogramowanie klienckie pozwalające na praktyczne wykorzystanie usług oferowanych przez innych użytkowników.

Internet a WWW

Internet i World Wide Web (WWW) nie są synonimami. Internet to sieć komputerowa - wiele połączonych ze sobą komputerów. WWW jest jednym z dóbr dostępnych przy pomocy Internetu. Innymi bardzo popularnymi są poczta elektroniczna i wymiana plików w sieciach P2P. WWW jest zbiorem dokumentów i innych zasobów połączonych hiperłączami i URL-ami.

Ścisłe podanie różnicy między tymi pojęciami odwołuje się do protokołów internetowych. Protokoły komunikacyjne są podzielone na warstwy. Każda warstwa zapewnia funkcjonalność wymaganą przez wyższą warstwę. Internet to sieci komputerowe komunikujących się za pomocą IP (ang. Internet Protocol) i TCP (ang. Transmission Control Protocol). Inne protokoły, takie jak HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol), który jest wykorzystywany przez WWW, działają na wierzchu warstwy komunikacyjnej (IP) i kontroli transmisji (TCP). HTTP jest protokołem warstwy aplikacji.

Pisownia

Słowo Internet piszemy wielką literą (nazwa własna), jeśli mamy na myśli Internet jako sieć komputerową. Małą literą możemy pisać o medium, np.: "Przeczytałem to w internecie" [2]. Słowo internet występuje często również jako skrót myślowy oznaczający łącze internetowe, np. internet mobilny, internet przewodowy, internet ADSL. Czasami używa się słowa internet (małą literą) w znaczeniu ekstranet (połączona ze sobą grupa sieci komputerowych). W tych wypadkach poprawna jest pisownia od małej litery.

Zagrożenia

Łatwo jest zauważyć, że wiele osób źle korzysta z Internetu lub też uzależnia się od niego. Zbyt częste korzystanie z "sieci" może prowadzić do osłabienia więzi międzyludzkich, a nawet do zaburzeń osobowości jak socjopatia. Dzieci posiadające komputer z dostępem do Internetu są narażone na kontakt z treściami nieodpowiednimi lub szkodliwymi dla ich rozwoju psychicznego (sceny przemocy, pornografia). Coraz częściej wskazuje się na odpowiednie umiejętności, pozwalające właściwie korzystać z Internetu.

Cenzura

W ostatnich latach, w związku z faktem, iż Internet staje się łatwodostępnym, najbardziej znaczącym środkiem przekazu, w niektórych państwach pojawiała się cenzura internetowa. Podejmowane są również różnorakie działania ułatwiające rodzicom ochronę dzieci przed niepożądanymi treściami.

Internet w Polsce dostępny jest od 20 grudnia 1991r.

30 kwietnia 1991r. szef Ośrodka Komputerowego Uniwersytetu w Kopenhadze - Jan Sorensen, zarejestrował polską domenę ".pl". 17 sierpnia 1991r. z baraku przed Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego do Centrum Komputerowego Uniwersytetu w Kopenhadze dotarł pierwszy wysłany z Polski e-mail.

20 grudnia 1991r. placówki naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Fizyki Jądrowej i Obserwatorium Astronomiczne oraz pojedyncze komputery w Krakowie, Toruniu i Katowicach zostały połączone do Internetu. Tego dnia Stany Zjednoczone zniosły ograniczenia w łączności z Polski.

W czerwcu uruchomiona została sieć POLPAK Telekomunikacji Polskiej S.A. W roku 1992r. jako pierwsza polska firma ATM S.A. uzyskała dostęp do Internetu. W sierpniu 1993r. powstał pierwszy polski serwer www, pod nazwą "Polska Strona Domowa". W 1994r. powstał rządowy serwer WWW. W 1995r. powstał pierwszy polski portal internetowy "Wirtualna Polska". W kwietniu 1996r. TP S.A. uruchomiła dostęp anonimowy do Internetu przez modemy.

Poniżej filmiki wyjaśniające w obrazowy i zabawny sposób pojęcie "Internet" oraz kilka innych z nim związanych.

Warto zajrzeć

(Źródło: Wikipedia; filmiki pochodzą z kanałów użytkowników "sieciaki" i "DajemyDzieciomSile")

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie