Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Ignacy Krasicki - Bajki

Bajki Ignacego Krasickiego (1735-1801) to najtrwalszy pomnik literacki oświecenia, klasyka literatury polskiej. Osadzone w europejskiej tradycji gatunku są niedoścignione w swym artystycznym pięknie. Aktualną obserwację nad światem i naturą człowieka zawarł poeta także w Satyrach. Klasyk poezji zintelektualizowanej był artystą słowa, wydobywającym poetyckość z obszarów najrzadziej poszukiwanych.

Bajki i przypowieści to zbiór bajek, wydany w 1779r. w Warszawie przez Michała Grölla.

Zbiór składa się ze 117 krótkich bajek epigramatycznych, podzielonych na cztery główne części i Przydatek (11 utworów), poprzedzonych wierszami Do dzieci i Wstęp do bajek. W większości są to utworzy oryginalne, chociaż niektóre nawiązują do bajek orientalnych, starożytnych i nowożytnych.

Bajki poruszają takie tematy, jak: zło moralne, pycha, zazdrość, chciwość, skąpstwo, odróżnianie spraw istotnych oraz nieistotnych, uleganie pozorom, konsekwencje kierowania się emocjami, zalety kierowania się rozsądkiem i wiedzą o świecie, krytyka życia dworskiego. Bohaterami bajek są zwykle zwierzęta, symbolizujące określone cechy ludzkie.

Po wydaniu pierwszego tomiku bajek Krasicki nadal uprawiał ten gatunek, publikując utwory m.in. w czasopiśmie Co tydzień (1798-1799). Bajki te były zwykle dłuższe, niż opublikowane w Bajkach i przypowieściach, opierały się przy tym na wzorach La Fontaine'a (jeden z czołowych przedstawicieli klasycyzmu francuskiego, autor blisko 250 bajek).

Zbiór tych bajek, pisanych w latach 1779-1800, pt. Bajki nowe, został wydany po śmierci Krasickiego w 1802r. przez Franciszka Dmochowskiego.

(Źródło: m.in. Wikipedia)


POCZYTAJ I POSŁUCHAJ

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie