Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Adam Mickiewicz - Reduta Ordona

Reduta Ordona to wiersz Adama Mickiewicza (1798-1855), powstały w Dreźnie w 1832r. Jest opisem obrony Warszawy przed Rosjanami podczas powstania listopadowego, we wrześniu 1831r., przez załogę Reduty 54, gdzie dowódcą artylerii był Julian Ordon. Utwór powstał na podstawie relacji uczestnika tych wydarzeń, przyjaciela poety, Stefana Garczyńskiego, który wydał ten wiersz w Paryżu w 1833r.

W scenie finałowej Ordon, nie chcąc oddać wrogowi amunicji, wysadza się wraz z całym jej składem w powietrze. Jest to wersja Adama Mickiewicza, gdyż w rzeczywistości Ordon przeżył pogrom, a swoje życie zakończył popełniając samobójstwo na emigracji we Włoszech. Sam Ordon spotkał się z Mickiewiczem w październiku 1855r. w Burgasie.

Opinia o wysadzeniu reduty nr 54 przez Ordona była długo kwestią bezsporną. Pierwszą rysą w tym rycerskim rapsodzie było zjawienie się żywego Ordona, który po długiej tułaczce na obczyźnie zjawił się w kraju i począł sam pogłoski o swym czynie i zgonie prostować i za każdym razem szczegóły odmiennie przedstawiać. Skrupulatne badania K. Bartoszewicza, oparte tak na sprzecznościach wynurzeń Ordona, jak na zeznaniach gen. Mierosławskiego (Bitwa warszawska, Poznań 1887), a wreszcie na kategorycznym stwierdzeniu gen. Lewińskiego, zastępcy szefa sztabu, gen. Prądzyńskiego, zdegradowały ostatecznie Ordona z roli "patrona szańców". Okazało się, że:

Gdy nieprzyjaciel wdarł się do reduty nr 54, kapitan piechoty Nowosielski wysadził ją w powietrze wraz z majorem, kilku oficerami i mnóstwem żołnierstwa rosyjskiego naturalnie, i że sam padł ofiarą swego bohaterstwa. Stwierdzenie tego faktu przez uczestniczącego w tej walce jenerała, akcentowane w jego "Pamiętnikach" z całą powagą i tą intencją, by położyć kres "okrutnej pomyłce", wydzierającej „"umarłemu pięknych i wielkich poświęceń zasługę", przekreśla ostatecznie lwią część ordonowskiej legendy, odbierając jej najszczytniejszy moment: bohaterstwo dobrowolnej śmierci na straconej placówce.

(Bartoszewicz, Legenda o Ordonie, Tygodnik Ilustrowany 1912, nr 46, s. 955; Bełza, Ordon czy Mickiewicz, Kurier Warszawski 1911, nr 327; Dybowski, Drobne sprostowania o reducie Ordona, Kurier Lwowski 1917)

Wiersz ten był recytowany przez Bernarda Zygiera w powieści Stefana Żeromskiego Syzyfowe prace. W 1999r. Bogna Lewtak-Baczyńska skomponowała muzykę do Reduty Ordona. W 2009r. ukazała się hip-hopowa wersja w interpretacji zespołu Trzeci Wymiar i duetu producenckiego WhiteHouse. Utwór znajduje się na płycie Poeci, która składa się z rapowanych wersji poezji. W 2016r. na serwisie internetowym YouTube pojawił się film, w którym Reduta Ordona jest recytowana zbiorowo, między innymi przez Piotra Fronczewskiego.

(Źródło: Wikipedia)


POCZYTAJ I POSŁUCHAJ
POSŁUCHAJ I OBEJRZYJ

Reduta Ordona

(godzina "W" 2016)

POSŁUCHAJ

Trzeci Wymiar

Reduta Ordona

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie