Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Rada Rodziców

W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację Rodziców (prawnych opiekunów) uczniów.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw dotyczących funkcjonowania Szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców (prawnych opiekunów) oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działania Rady.

Rada Rodziców deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na Dyrektora.

Skład Zarządu RR
2001/2002
2002/2003
2004/2005
2007/2008
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie