Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Zajęcia pozalekcyjne

W Szkole istnieje system kół i zajęć pozalekcyjnych rozwijających talenty, zainteresowania, postawy i umiejętności społeczne oraz organizatorskie.

Zajęcia pozalekcyjne wpisane są w harmonogram zajęć szkolnych.

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze odbywają się w celu umożliwienia uczniom mającym trudności w nauce uzupełnienia braków edukacyjnych oraz wykonywania dodatkowych ćwiczeń. Odbywają się zarówno w klasach najmłodszych, jak i w starszych klasach Szkoły Podstawowej i w Gimnazjum.

Zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych

Dla uczniów klasy VIII odbywają się dodatkowe zajęcia przygotowujące ich do egzaminu, przeprowadzanego w ostatnim roku nauki.

Zajęcia dodatkowe

W Szkole odbywają się również dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych. Mają one na celu ponadprogramowe poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów.

Dla uczniów startujących w konkursach przedmiotowych odbywają się indywidualne przygotowujące zajęcia z nauczycielami danego przedmiotu.

Koło polonistyczno - teatralne

Szkolne Koło Teatralne działa w trzech grupach wiekowych.

W klasach I-III SP odbywają się zajęcia artystyczne, prowadzone przez poszczególne wychowawczynie. Ich celem jest przede wszystkim rozwijanie talentów "aktorskich" i przygotowywanie przedstawień teatralnych dla społeczności szkolnej i środowiska. Na zajęciach uczniowie wykonują również prace plastyczne oraz oglądają filmy dla dzieci.

Zespołem teatralnym klas IV-VI SP opiekują się Panie: Marlena Szwaba-Wiśniewska i Magdalena Krupińska. Głównym zadaniem tej grupy jest oprawa artystyczna uroczystości szkolnych.

Zespół "najstarszy" prowadzi P. Dorota Pawlikowska-Gralla. Uczniowie, zazwyczaj we współpracy z absolwentami, przygotowują przedstawienie na Święto Szkoły, a także coraz częściej prezentują działalność teatralną Szkoły na zewnątrz.

Członkowie każdej grupy przygotowują corocznie przynajmniej jedno przedstawienie teatralne.

Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję rozwijać wrażliwość artystyczną, wdrażać się do samodzielności na płaszczyznach scenariusza, gry aktorskiej, wyboru tematyki i redagowania wypowiedzi prasowej, rozwijać umiejętność przedstawiania własnej opinii (samokrytycznych i z punktu obserwatora) dotyczących realizacji powierzonych zadań, wdrażać się do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu oraz do kultywowania ludowych tradycji, zdobywać doświadczenia we wspólnym działaniu w grupie rówieśniczej.

Chór szkolny

Na zajęciach chętni uczniowie mają okazję doskonalić umiejętności wokalne. Chór przygotowuje się do występów podczas konkursów oraz wspomaga realizację projektów teatralnych podejmowanych w Szkole. Opiekunem chóru od 2016r. jest P. Krzysztof Zaremba, aktor toruńskiego teatru "Baj Pomorski".

Koło Przyjaciół Biblioteki

Opiekunką biblioteki szkolnej i zarazem Aktywu Bibliotecznego jest P. Małgorzata Kowalewska.

Pracując w bibliotece, uczniowie pogłębiają wiedzę z zakresu organizacji zbiorów czytelniczych. Prowadzą w bibliotece bieżące prace porządkowe, dbają o jej estetykę, przygotowują elementy dekoracyjne.

Szkolne koło krajoznawczo - turystyczne "Tramp"

Założycielką i opiekunką koła jest P. Izabela Tkaczyńska. Poza Nią opiekę nad kołem sprawuje P. Marlena Szwaba-Wiśniewska.

Działalność SKKT PTTK oparta jest na promocji wśród uczniów ciekawych zakątków kraju, poznawaniu historii, geografii oraz środowiska naturalnego regionu i kraju ojczystego. Ponadto SKKT PTTK ma za zadania:

Sekcja kolarska

W Szkole działa sekcja kolarska, skupiająca uczniów z klas IV i V SP. Prowadzi ją P. Izabela Tkaczyńska.

Sekcja aerobiku i fitness

W Szkole działa sekcja aerobiku i fitness, zrzeszająca uczennice Gimnazjum. Prowadzi ją P. Izabela Tkaczyńska.

Koło biblijne

Zajęcia koła biblijnego dla uczniów SP prowadzi P. Wojciech Kubicki.

Podczas zajęć uczniowie analizują teksty biblijne, zapoznają się z życiorysami osób świętych, ale też bawią się - rozwiązują zagadki, oglądają filmy religijne dla dzieci.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie