Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Prymus Szkoły

Zgodnie ze Statutem uczeń Szkoły może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu, za wzorową postawę godną naśladowania, za szczególne osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych oraz za aktywne uczestnictwo w życiu Szkoły i środowiska.

Jedną z nagród jest przyznanie tytułu "Prymusa Szkoły" w danym roku szkolnym. Do tytułu kandyduje każdy uczeń klas IV-VI Szkoły Podstawowej lub I-III Gimnazjum, który na świadectwie osiągnął średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorowe zachowanie. Spośród kandydujących tytuł uzyskuje uczeń, który osiągnął najwyższą średnią ocen. Gdy średnia ocen u kilku uczniów jest jednakowa, Rada Pedagogiczna może, w drodze głosowania, wyróżnić tytułem tych wszystkich uczniów lub nagrodzić szczególnie duże osiągnięcia tylko jednego z nich.

Szkoła Podstawowa

2003/2004 - EWELINA ELWERTOWSKA

2004/2005 - OKTAWIA SZYMAŃSKA, BARTOSZ BANAŚ

2005/2006 - MACIEJ WITULSKI

2006/2007 - MARTYNA PARTEKA

2007/2008 - MARTYNA PARTEKA

2008/2009 - MARTYNA PARTEKA

2009/2010 - ANETA BIERNACKA

2010/2011 - ANETA BIERNACKA

2011/2012 - KESJA KĘPIŃSKA, KATARZYNA WIŚNIEWSKA

2012/2013 - KESJA KĘPIŃSKA

2013/2014 - KESJA KĘPIŃSKA

2014/2015 - MARCEL TKACZYŃSKI

2015/2016 - SZCZEPAN ŁUKASIK

2016/2017 - SZCZEPAN ŁUKASIK

2017/2018 - OLIWIA WESOŁOWSKA

2018/2019 - LUIZA KAWALEC

Gimnazjum

2003/2004 - ANNA KWIATKOWSKA

2004/2005 - MARTA CAŁKA

2005/2006 - KAROL SULERZYCKI

2006/2007 - PAULINA ŻUCHOWSKA

2007/2008 - PAULINA ŻUCHOWSKA

2008/2009 - MACIEJ WITULSKI

2009/2010 - SANDRA JAWORSKA

2010/2011 - ANGELIKA BANAŚ

2011/2012 - ANETA BIERNACKA

2012/2013 - ANGELIKA BANAŚ

2013/2014 - ANETA BIERNACKA

2014/2015 - JULIA OPALA

2015/2016 - JULIA OPALA

2016/2017 - AGATA WIŚNIEWSKA

2017/2018 - SZYMON LASKOWSKI, OLIWIER MAZIARZ

2018/2019 - AMELIA NALASKOWSKA

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie