Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Sztandar

Sztandar, według Słownika języka polskiego, to "chorągiew o odpowiedniej barwie, czasem z wyhaftowanym lub wymalowanym godłem, stanowiącym znak państwa, jednostki wojskowej lub organizacji, towarzystwa, szkoły itp.".

Odnośnie projektu sztandarów szkolnych Ministerstwo Edukacji Narodowej ściśle precyzuje swoje wymogi. Według przepisów MEN, strona prawa płatu składać się powinna z dwóch pasów, białego i czerwonego, a na środku białego pola płatu powinien znajdować się emblemat obowiązującego godła Rzeczypospolitej Polskiej. Tak też został wykonany sztandar naszej Szkoły.

Projekt lewego płata sztandaru został wykonany przez plastyka Fundacji Teresy i Zdzisława Knobel. Pośrodku znajduje się znak Polski Walczącej (KOTWICA) na tle czerwonego muru. Poza znakiem na sztandarze umieszczony jest symbol Krzyża Harcerskiego, jako że Patron Szkoły - Stanisław Broniewski "Orsza" - był w okresie II wojny świat. naczelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego, działającego pod kryptonimem Szare Szeregi.

Wokół wszystkich tych symboli wyszyty jest napis SZKOŁA PODSTAWOWA W WAŁDOWIE SZLACHECKIM im. STANISŁAWA BRONIEWSKIEGO "ORSZY". Płaty sztandaru obszyte są złotą frędzlą.

W skład sztandaru wchodzą: grot (orzeł III RP), drzewiec składany z okuciami, pokrowiec do transportu sztandaru, trzy szarfy obszyte złotą frędzlą dla pocztu sztandarowego, płaty sztandaru ze specjalnymi zawieszkami do umocowania na drzewcu.

Kalendarium

W kwietniu 2000r. odbyła się szkolna inscenizacja pn. "Krzyż Katyński". Zaproszeni goście z Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Grudziądzu, współpracującego ze Szkołą, zaproponowali pomoc w nawiązaniu kontaktu z Fundacją Teresy i Zdzisława Knobel.

Od września 2000r. rozpoczęło się "poszukiwanie" Patrona Szkoły. W trakcie rozmów i dyskusji Rada Pedagogiczna zdecydowała, iż Patronem Szkoły będzie osoba wywodząca się z Szarych Szeregów - harcerskiej organizacji z czasów II wojny światowej.

22 lutego 2001r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komitet Rodzicielski i Samorząd Uczniowski zapadła decyzja Rady Pedagogicznej o przyjęciu za Patrona Szkoły Stanisława Broniewskiego "Orszy".

23 lutego 2001r. Dyrektor Szkoły nawiązał korespondencyjny kontakt z Fundacją T. i Z. Knobel. W piśmie do Fundacji uzasadnił decyzję o wyborze Patrona, wyraził chęć przystąpienia Szkoły do akcji "1000 szkół AK" oraz zwrócił się z prośbą o ufundowanie Sztandaru. Prośba wywołała przyjazny oddźwięk - w marcu 2001r. nadeszła z Fundacji pozytywna odpowiedź.

8 maja 2001r. Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski oraz Samorząd Uczniowski złożyli do Zarządu i Rady Gminy Grudziądz wniosek o nadanie Szkole imienia Stanisława Broniewskiego "Orszy". Nastąpiło to 27 czerwca 2001r. na posiedzeniu Zarządu Gminy.

We wrześniu 2001r. Szkoła otrzymała projekt Sztandaru, który został w pełni zaakceptowany.

18 marca 2002r. delegacja w składzie: Dyrektor Szkoły Krzysztof Sulerzycki, członkowie Zarządu Komitetu Rodzicielskiego - P. Marzena Fitzermann i P. Stanisław Grzymski, uczniowie - Marta Całka i Dariusz Grzymski oraz P. Franciszek Chomicz, Prezes Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Grudziądzu - odebrali Sztandar z rąk fundatorów - P. Teresy i Zdzisława Knobel.

25 maja 2002r. podczas uroczystej akademii w Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim nastąpiło uroczyste przekazanie Sztandaru Szkole.

Od września 2002r. Imię i Sztandar zostały przeniesione na Zespół Szkół, natomiast w 2017r. - w związku z reformą systemu edukacji i związanym z nią przekształceniem placówki - zostało z powrotem przypisane Szkole Podstawowej.

Poczet Sztandarowy

Począwszy od dnia uroczystego przekazania Sztandaru w skład Pocztu Sztandarowego wchodzili następujący uczniowie:

Fundacja Teresy i Zdzisława Knobel

Fundacja Teresy i Zdzisława Knobel istnieje od 1989r. Jest jednostką prywatną, nie prowadzi działalności gospodarczej, zbiórek i nie przyjmuje dotacji. Działalność Fundacji finansowana jest z prywatnych funduszy.

Celem Fundacji jest upamiętnienie historii i etosu Armii Krajowej, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Swój program realizuje poprzez organizowanie konkursów wiedzy o Armii Krajowej, wypłacanie stypendiów magisterskich, fundowanie i dofinansowanie pomników, tablic pamiątkowych oraz płacenie dotacji na cele patriotyczne.

Na przestrzeni lat swego istnienia ufundowała kilkaset sztandarów dla organizacji akowskich i kombatanckich w Polsce, Australii, USA, Niemczech i Anglii, w tym również ponad 100 sztandarów szkolnych, których liczba stale wzrasta.

Za pracę nad upamiętnieniem historii AK Fundacja została wyróżniona:

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie