Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Nauczyciele

Z informacji uzyskanych od mieszkańców udało się sporządzić spis nauczycieli pracujących w wałdowskiej Szkole w roku szkolnym 1919/1920: Brzeski, Nogalski, Henke, Preiskorn, Głuchówna, Sadowska, Zarzycka, Makowski. Część z nich uczyła jeszcze w kolejnych latach, aż do wybuchu II wojny światowej.

Po wojnie edukacja we wsi rozpoczęła się w kwietniu 1945r. w przedwojennym budynku Szkoły (obecnie jest to siedziba przedszkola). W tym miesiącu rozpoczął swą pracę nauczyciel Jan Bruski, który otrzymał nominację od Inspektora Szkolnego w Chełmnie.

15 kwietnia 1945r. po raz pierwszy odezwał się dzwonek szkolny. Pan Jan Bruski był w tym czasie jedynym nauczycielem w Szkole i pełnił jednocześnie funkcję kierownika.

15 czerwca 1945r. przybyła na krótko do Szkoły druga nauczycielka - Pani Halina Głażewska, zaś od września 1945r. podjęła pracę Pani Maria Słaby, która jednocześnie objęła kierownictwo Szkoły. Do roku szkolnego 1953/1954 Szkoła miała obsadę pedagogiczną dwóch nauczycieli: Pani Marii Słaby i Pana Jana Bruskiego.

1954/1955

 • Zmiana kierownictwa Szkoły
 • Franciszek Rudnicki - kierownik
 • Janina Rudnicka

1955/1956

 • Franciszek Rudnicki - kierownik
 • Janina Rudnicka

1956/1957

 • Franciszek Rudnicki - kierownik
 • Janina Rudnicka
 • Feliks Pulkowski

1957/1958

 • Franciszek Rudnicki - kierownik
 • Janina Rudnicka
 • Feliks Pulkowski
 • Danuta Rejentowicz

1958/1959

 • Franciszek Rudnicki - kierownik
 • Janina Rudnicka
 • Danuta Rejentowicz
 • Wanda Somnitz

1959/1960

 • Zmiana kierownictwa Szkoły
 • Cyryl Głowiński - kierownik
 • Franciszek Rudnicki
 • Janina Rudnicka
 • Danuta Rejentowicz
 • Lidia Makowska ( Daniel)
 • Krystyna Lisewska

1960/1961

 • Cyryl Głowiński - kierownik
 • Franciszek Rudnicki
 • Janina Rudnicka
 • Danuta Rejentowicz
 • Krystyna Lisewska
 • Wanda Zaworska

1961/1962

 • Cyryl Głowiński - kierownik
 • Franciszek Rudnicki
 • Janina Rudnicka
 • Krystyna Lisewska
 • Halina Czarycka (później Głowińska)
 • Irma Rehmus (później Schmidt)
 • Halina Jagiełło

1962/1963

 • Cyryl Głowiński - kierownik
 • Franciszek Rudnicki
 • Janina Rudnicka
 • Krystyna Lisewska
 • Halina Głowińska
 • Irma Schmidt

1963/1964

 • Cyryl Głowiński - kierownik
 • Franciszek Rudnicki
 • Janina Rudnicka
 • Krystyna Lisewska
 • Halina Głowińska
 • Irma Schmidt

1964/1965

 • Zmiana kierownictwa Szkoły
 • Czesław Nowak - kierownik
 • Franciszek Rudnicki
 • Janina Rudnicka
 • Irma Schmidt
 • Wanda Nowak
 • Renata Trykowska

1965/1966

 • Czesław Nowak - kierownik
 • Franciszek Rudnicki
 • Janina Rudnicka
 • Irma Schmidt
 • Wanda Nowak
 • Renata Trykowska
 • Gizela Brzezińska

1966/1967

 • Czesław Nowak - kierownik
 • Franciszek Rudnicki
 • Janina Rudnicka
 • Irma Schmidt
 • Wanda Nowak
 • Renata Trykowska
 • Barbara Murawska (później Dominikowska)
 • Barbara Lewandowska

1967/1968

 • Czesław Nowak - kierownik
 • Janina Rudnicka
 • Wanda Nowak
 • Renata Trykowska
 • Barbara Murawska (później Dominikowska)
 • Barbara Lewandowska
 • Maria Milinkiewicz

1968/1969

 • Czesław Nowak - kierownik
 • Janina Rudnicka
 • Wanda Nowak
 • Renata Trykowska
 • Barbara Murawska (później Dominikowska)
 • Barbara Lewandowska
 • Maria Milinkiewicz

1969/1970

 • Czesław Nowak - kierownik
 • Janina Rudnicka
 • Barbara Dominikowska
 • Maria Milinkiewicz
 • Irena Ufnal (później Lisowska)
 • Teresa Pezara (później Wysocka)
 • Henryka Mostowska
 • Janina Bylica

1970/1971

 • Czesław Nowak - kierownik
 • Janina Rudnicka
 • Maria Milinkiewicz
 • Irena Ufnal (później Lisowska)
 • Teresa Pezara (później Wysocka)
 • Henryka Mostowska
 • Janina Bylica
 • Irena Niemczyk (później Plieth)
 • Irena Gierej

1971/1972

 • Czesław Nowak - kierownik
 • Janina Rudnicka
 • Irena Ufnal (później Lisowska) - społeczny zastępca kierownika
 • Teresa Pezara (później Wysocka)
 • Henryka Mostowska
 • Irena Niemczyk (później Plieth)
 • Irena Gierej
 • Henryk Wiącek
 • Mirosława Szadkowska (do I.72)
 • Krystyna Gerke (od II.72)

1972/1973

 • Czesław Nowak - dyrektor
 • Irena Ufnal (później Lisowska) - społeczny zastępca dyrektora
 • Teresa Pezara (później Wysocka)
 • Henryka Mostowska
 • Irena Niemczyk (później Plieth)
 • Maria Pilch (później Ryznar)
 • Krystyna Gerke
 • Kazimierz Malinowski

1973/1974

 • Czesław Nowak - dyrektor
 • Irena Ufnal (później Lisowska) - społeczny zastępca dyrektora
 • Teresa Pezara (później Wysocka)
 • Irena Plieth
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Gerke
 • Kazimierz Malinowski
 • Krystyna Jeżewska

1974/1975

 • Zmiana kierownictwa Szkoły
 • Henryk Jędrzejewski - dyrektor
 • Irena Ufnal (później Lisowska) - społeczny zastępca dyrektora
 • Teresa Wysocka (do I.75)
 • Irena Plieth
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Gerke
 • Kazimierz Malinowski
 • Krystyna Jeżewska
 • Maria Kukuła (od I.75)

1975/1976

 • Henryk Jędrzejewski - dyrektor
 • Irena Ufnal (później Lisowska)
 • Irena Plieth (do III.76) - społeczny zastępca dyrektora
 • Maria Ryznar (do II.76)
 • Krystyna Gerke
 • Kazimierz Malinowski - społeczny zastępca dyrektora
 • Krystyna Jeżewska
 • Wanda Nowak (od II.76)
 • Wacław Pieńkowski (X.75 - I.76)
 • Halina Chojnowska (od I.76)
 • Zygmunt Woronko
 • Emilia Pieńkowska (od IV.76)

1976/1977

 • Henryk Jędrzejewski - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Gerke
 • Kazimierz Malinowski - społeczny zastępca dyrektora
 • Krystyna Jeżewska
 • Maria Kukuła
 • Danuta Cybulska (od II.77)
 • Romuald Stopikowski

1977/1978

 • Zmiana kierownictwa Szkoły
 • Krystyna Gerke - dyrektor
 • Irena Lisowska - społeczny zastępca dyrektora
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Maria Kukuła
 • Danuta Kalamarska - Dahl
 • Alicja Słowik
 • Roman Brudziński
 • Władysław Szwejkowski
 • Agnieszka Witulska

1978/1979

 • Krystyna Gerke - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Maria Kukuła
 • Danuta Kalamarska - Dahl
 • Władysław Szwejkowski
 • Jolanta Modrzejewska

1979/1980

 • Krystyna Gerke - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Maria Kukuła
 • Wiesława Rutkowska (później Stefańska)
 • Elżbieta Jurczak

1980/1981

 • Zmiana kierownictwa Szkoły
 • Czesław Nowak - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Maria Kukuła
 • Elżbieta Jurczak
 • Wiesława Stefańska
 • Hanna Wojciechowska (później Wiśniewska)
 • Maria Wiśniewska

1981/1982

 • Czesław Nowak - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Maria Kukuła
 • Ludwik Lange
 • Violetta Kotowska
 • Jan Partyka
 • Mariola Ptaszyńska

1982/1983

 • Czesław Nowak - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Ludwik Lange
 • Violetta Kotowska - społeczny zastępca dyrektora
 • Jan Partyka
 • Mariola Ptaszyńska

1983/1984

 • Czesław Nowak - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Ludwik Lange
 • Violetta Kotowska - społeczny zastępca dyrektora
 • Janina Maliszewska
 • Krzysztof Maliszewski
 • Alicja Derkowska
 • Lidia Seweryńska

1984/1985

 • Zmiana kierownictwa Szkoły
 • Violetta Kotowska - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Ludwik Lange
 • Janina Maliszewska
 • Alicja Derkowska
 • Anna Rutkowska (później Frela)
 • Jolanta Kruczkowska
 • Andrzej Dawid

1985/1986

 • Violetta Kotowska - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Ludwik Lange
 • Janina Maliszewska
 • Krzysztof Maliszewski - społeczny zastępca dyrektora
 • Anna Rutkowska (później Frela)
 • Jolanta Kruczkowska
 • Marek Gudera
 • Ewa Czaczkowska

1986/1987

 • Violetta Kotowska - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Ludwik Lange
 • Janina Maliszewska
 • Krzysztof Maliszewski - społeczny zastępca dyrektora
 • Anna Rutkowska (później Frela)
 • Jolanta Kruczkowska
 • Marek Gudera
 • Ewa Czaczkowska (do końca IX.86)
 • Czesław Nowak (od X.86)

1987/1988

 • Violetta Kotowska - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Ludwik Lange
 • Janina Maliszewska
 • Krzysztof Maliszewski - społeczny zastępca dyrektora
 • Anna Rutkowska (później Frela)
 • Czesław Nowak
 • Ewa Gross (później Szczepanowska)
 • Mirosław Giecołd

1988/1989

 • Violetta Kotowska - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Ludwik Lange
 • Krzysztof Maliszewski - społeczny zastępca dyrektora
 • Anna Rutkowska (później Frela)
 • Czesław Nowak
 • Ewa Gross (później Szczepanowska)
 • Mirosław Giecołd
 • Jan Skowroński (do III.89)

1989/1990

 • Violetta Kotowska - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Ludwik Lange
 • Janina Maliszewska
 • Krzysztof Maliszewski - społeczny zastępca dyrektora
 • Anna Rutkowska (później Frela)
 • Czesław Nowak
 • Wiesław Błach
 • Ewa Szczepanowska

1990/1991

 • Zmiana kierownictwa Szkoły
 • Krzysztof Maliszewski - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Ludwik Lange
 • Violetta Kotowska
 • Janina Maliszewska
 • Anna Rutkowska (później Frela)
 • Wiesław Błach
 • ks. Jerzy Pawłowski

1991/1992

 • Krzysztof Maliszewski - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Ludwik Lange
 • Violetta Kotowska
 • Janina Maliszewska
 • Anna Rutkowska (później Frela)
 • Wiesław Błach
 • Anna Sikorska
 • ks. Jerzy Pawłowski

1992/1993

 • Krzysztof Maliszewski - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Ludwik Lange
 • Janina Maliszewska
 • Anna Frela
 • Wiesław Błach
 • Anna Sikorska
 • ks. Jerzy Pawłowski
 • Piotr Dulczewski

1993/1994

 • Krzysztof Maliszewski - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Ludwik Lange
 • Janina Maliszewska
 • Wiesław Błach
 • Anna Sikorska
 • ks. Jerzy Pawłowski
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Elżbieta Rumińska

1994/1995

 • Krzysztof Maliszewski - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora
 • Maria Ryznar
 • Krystyna Jeżewska
 • Ludwik Lange
 • Janina Maliszewska
 • Wiesław Błach
 • Anna Sikorska
 • ks. Jerzy Pawłowski
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Elżbieta Rumińska

1995/1996

 • Krzysztof Maliszewski - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora
 • Krystyna Jeżewska
 • Ludwik Lange
 • Janina Maliszewska
 • Wiesław Błach
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Hanna Bagińska
 • Małgorzata Kowalewska

1996/1997

 • Krzysztof Maliszewski - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora
 • Krystyna Jeżewska
 • Ludwik Lange
 • Janina Maliszewska
 • Wiesław Błach
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Hanna Bagińska
 • Małgorzata Kowalewska

1997/1998

 • Zmiana kierownictwa Szkoły
 • Krzysztof Maliszewski - dyrektor do XII.97
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora, dyrektor od I.98
 • Krystyna Jeżewska
 • Ludwik Lange
 • Janina Maliszewska
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Hanna Bagińska
 • Magdalena Gumińska
 • Hanna Figura

1998/1999

 • Zmiana kierownictwa Szkoły
 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora
 • Ludwik Lange
 • Janina Maliszewska
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Hanna Bagińska
 • Magdalena Gumińska

1999/2000

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora
 • Ludwik Lange
 • Janina Maliszewska
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Hanna Bagińska
 • Magdalena Chałubowicz

2000/2001

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Irena Lisowska
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora
 • Janina Maliszewska
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Hanna Bagińska
 • Magdalena Chałubowicz
 • Małgorzata Kowalewska
 • Renata Jeziorowska
 • Izabela Łuczak (później Tkaczyńska)

2001/2002

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora
 • Irena Lisowska
 • Janina Maliszewska
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Hanna Bagińska
 • Magdalena Chałubowicz
 • Małgorzata Kowalewska
 • Renata Jeziorowska
 • Izabela Łuczak (później Tkaczyńska)

2002/2003

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Irena Plieth - społeczny zastępca dyrektora
 • Janina Maliszewska (od XII.2002)
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Hanna Bagińska
 • Magdalena Chałubowicz
 • Małgorzata Kowalewska
 • Renata Jeziorowska
 • Izabela Łuczak (później Tkaczyńska)
 • Elżbieta Rumińska
 • Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Agnieszka Piątkowska (do XI.2002)
 • Katarzyna Nejman (do XI.2002)

2003/2004

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Janina Maliszewska - społeczny zastępca dyrektora
 • Anna Frela (od II.2004)
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Hanna Bagińska
 • Magdalena Chałubowicz
 • Małgorzata Kowalewska
 • Renata Jeziorowska
 • Izabela Tkaczyńska (od III.2004)
 • Elżbieta Rumińska
 • Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Małgorzata Jastrzębska (do II.2004)
 • Elżbieta Rejek
 • Magdalena Kruzel
 • Marlena Lech (do II.2004)

2004/2005

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Janina Maliszewska - społeczny zastępca dyrektora
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Hanna Bagińska
 • Magdalena Chałubowicz
 • Małgorzata Kowalewska
 • Renata Jeziorowska
 • Izabela Tkaczyńska
 • Elżbieta Rumińska
 • Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Elżbieta Rejek
 • Magdalena Kruzel
 • Maciej Dudziński

2005/2006

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Janina Maliszewska - społeczny zastępca dyrektora
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Hanna Bagińska
 • Małgorzata Kowalewska
 • Renata Jeziorowska
 • Izabela Tkaczyńska
 • Elżbieta Rumińska
 • Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Elżbieta Rejek
 • Magdalena Kruzel
 • Maciej Dudziński
 • Justyna Stopikowska (później Sakra)

2006/2007

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Janina Maliszewska - społeczny zastępca dyrektora
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Małgorzata Kowalewska
 • Renata Jeziorowska
 • Izabela Tkaczyńska (do V.2007)
 • Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Elżbieta Rejek
 • Magdalena Kruzel
 • Maciej Dudziński
 • Justyna Stopikowska (później Sakra)
 • Iwona Maciulewicz
 • Wojciech Kubicki
 • Danuta Prusaczyk (od V.2007)
 • Sławomir Piłat (od V.2007)

2007/2008

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Janina Maliszewska - społeczny zastępca dyrektora
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Małgorzata Kowalewska
 • Renata Jeziorowska
 • Izabela Tkaczyńska (od I.2008)
 • Marlena Szwaba-Wiśniewska (od IV.2008)
 • Magdalena Kruzel
 • Maciej Dudziński
 • Justyna Stopikowska (później Sakra)
 • Iwona Maciulewicz
 • Wojciech Kubicki
 • Joanna Błędowska
 • Dorota Kowalska (do III.2008)
 • Daniel Matuszak (do I.2008)

2008/2009

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Janina Maliszewska - społeczny zastępca dyrektora
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Małgorzata Kowalewska
 • Renata Jeziorowska
 • Izabela Tkaczyńska
 • Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Magdalena Kruzel-Klauza (do XI.2008)
 • Maciej Dudziński
 • Justyna Stopikowska (później Sakra)
 • Iwona Maciulewicz
 • Wojciech Kubicki
 • Joanna Błędowska
 • Beata Bukowska (od XI.2008)

2009/2010

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Janina Maliszewska - społeczny zastępca dyrektora
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Małgorzata Kowalewska
 • Renata Jeziorowska
 • Izabela Tkaczyńska
 • Marlena Szwaba-Wiśniewska (do I.2010)
 • Magdalena Kruzel-Klauza (od X.2009)
 • Maciej Dudziński
 • Justyna Stopikowska (później Sakra)
 • Iwona Maciulewicz
 • Wojciech Kubicki
 • Joanna Błędowska
 • Marzena Giemza (do I.2010)
 • Beata Bukowska (do X.2009)
 • Elżbieta Wojciechowska (od XI do XII.2009, od II do III.2010)
 • Hanna Kurowska (od II.2010)
 • Agnieszka Figurska (od II.2010)

2010/2011

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Janina Maliszewska - społeczny zastępca dyrektora
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Małgorzata Kowalewska
 • Renata Jeziorowska
 • Izabela Tkaczyńska
 • Marlena Szwaba-Wiśniewska (od XI.2010)
 • Magdalena Kruzel-Klauza
 • Maciej Dudziński
 • Justyna Stopikowska (później Sakra)
 • Iwona Maciulewicz
 • Wojciech Kubicki
 • Joanna Błędowska
 • Hanna Kurowska (do X.2010)
 • Agnieszka Figurska

2011/2012

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Janina Maliszewska - społeczny zastępca dyrektora
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Małgorzata Kowalewska
 • Renata Jeziorowska
 • Izabela Tkaczyńska
 • Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Magdalena Kruzel-Klauza
 • Maciej Dudziński
 • Justyna Stopikowska (później Sakra)
 • Iwona Maciulewicz
 • Wojciech Kubicki
 • Joanna Błędowska
 • Agnieszka Figurska

2012/2013

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Janina Maliszewska - społeczny zastępca dyrektora
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Małgorzata Kowalewska
 • Izabela Tkaczyńska
 • Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Magdalena Kruzel-Klauza
 • Maciej Dudziński
 • Justyna Stopikowska (później Sakra)
 • Iwona Maciulewicz
 • Wojciech Kubicki
 • Joanna Błędowska
 • Agnieszka Figurska
 • Izabela Golińska-Kawalec

2013/2014

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Janina Maliszewska - społeczny zastępca dyrektora
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Małgorzata Kowalewska
 • Renata Jeziorowska (od II.2014)
 • Izabela Tkaczyńska
 • Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Magdalena Kruzel-Klauza
 • Maciej Dudziński
 • Justyna Stopikowska (później Sakra)
 • Iwona Maciulewicz
 • Wojciech Kubicki (do III.2014)
 • Joanna Błędowska
 • Agnieszka Figurska
 • Izabela Golińska-Kawalec
 • Lucyna Małecka
 • Kamila Norkowska
 • Aleksandra Raflesz (od III.2014)

2014/2015

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Janina Maliszewska - społeczny zastępca dyrektora
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla
 • Małgorzata Kowalewska
 • Renata Jeziorowska
 • Izabela Tkaczyńska
 • Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Magdalena Kruzel-Klauza
 • Maciej Dudziński
 • Justyna Stopikowska (później Sakra)
 • Iwona Maciulewicz
 • Wojciech Kubicki
 • Joanna Błędowska
 • Agnieszka Figurska
 • Izabela Golińska-Kawalec
 • Lucyna Małecka
 • Małgorzata Gerke
 • Anita Wesołowska

2015/2016

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Janina Maliszewska
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla - społeczny zastępca dyrektora
 • Małgorzata Kowalewska (do XI.2015, od III.2016)
 • Izabela Tkaczyńska
 • Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Magdalena Kruzel-Klauza
 • Maciej Dudziński
 • Justyna Stopikowska (później Sakra)
 • Iwona Maciulewicz (do II.2016)
 • Wojciech Kubicki
 • Joanna Błędowska
 • Agnieszka Figurska
 • Izabela Golińska-Kawalec
 • Lucyna Małecka
 • Małgorzata Gerke
 • Anita Wesołowska
 • Patrycja Przyłuska
 • Ewa Paszkowska
 • Daria Kopka
 • Natalia Wiśniewska-Jaworska
 • Katarzyna Krupa (pedagog)
 • Anna Tafelska-Mielniczek (logopeda)
 • Edyta Witkowska (od II.2016)

2016/2017

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Janina Maliszewska
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla - społeczny zastępca dyrektora
 • Małgorzata Kowalewska
 • Izabela Tkaczyńska
 • Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Magdalena Kruzel-Klauza
 • Justyna Stopikowska (później Sakra)
 • Iwona Maciulewicz
 • Wojciech Kubicki
 • Joanna Błędowska
 • Agnieszka Figurska
 • Izabela Golińska-Kawalec
 • Lucyna Małecka
 • Kamila Norkowska
 • Anita Wesołowska
 • Patrycja Przyłuska
 • Ewa Paszkowska
 • Daria Kopka
 • Natalia Wiśniewska-Jaworska
 • Katarzyna Krupa (pedagog)
 • Anna Tafelska-Mielniczek (logopeda)
 • Marzena Prussakowska
 • Paweł Lewandowski

2017/2018

 • Krzysztof Sulerzycki - dyrektor
 • Anna Frela
 • Piotr Dulczewski
 • Dorota Pawlikowska-Gralla - społeczny zastępca dyrektora
 • Małgorzata Kowalewska
 • Izabela Tkaczyńska
 • Marlena Szwaba-Wiśniewska
 • Magdalena Kruzel-Klauza
 • Justyna Sakra
 • Wojciech Kubicki
 • Joanna Błędowska
 • Agnieszka Figurska
 • Izabela Golińska-Kawalec
 • Lucyna Małecka
 • Kamila Norkowska
 • Anita Wesołowska
 • Patrycja Przyłuska
 • Ewa Paszkowska
 • Daria Kopka
 • Natalia Wiśniewska-Jaworska
 • Katarzyna Krupa (pedagog)
 • Anna Tafelska-Mielniczek (logopeda)
 • Marzena Prussakowska
 • Paweł Lewandowski
 • Karolina Lis
 • Grażyna Dziubak

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie